Nhóm tranh cử

Quản trị [tên dự án - domain.vn]

Của YourName.Engineer.vn / [tên tổ chức]

[giới thiệu ngắn gọn về nhóm của bạn]

Bầu chọn cho chúng tôi

Cách bầu chọn cho chúng tôi

Chỉ những người có Ename Name.bidanh.com và được tham gia trong group kín G.Ename.vn mới có thể bình chọn cho nhóm chúng tôi bằng cách LIKE hoặc DISLIKE trên tin này t.me/c/1545561286/3

Nếu bạn chưa có Ename thì vui lòng đăng ký tạo Ename tại Ename.vn để có thể bình chọn cho chúng tôi. 

10 nhóm được nhiều phiếu bình chọn nhất (có tổng số LIKE  trừ đi số DISLIKE) cao nhất sẽ có mặt trong danh sách bầu chọn (Poll) vòng TRONG để chọn ra nhóm có số phiếu bầu cao nhất trúng cử. Danh sách bình chọn (Poll) này sẽ sắp theo thứ tự nhóm được ủng hộ nhiều nhất sẽ ở vị trí trên cùng.  

Xem chi tiết tại Election.vn

Giới thiệu

Giới thiệu ngắn gọn về nhóm của bạn

Đăng ký vào nhóm

Vì sao chúng tôi muốn quản trị dự án này? (WHY)

Hãy nói ngắn gọn lý do nhóm của bạn muốn tranh cử quản trị dự án này

Bạn đã hoặc đang quản trị những dự án nào?

Chúng tôi sẽ quản trị dự án này theo cách nào? (HOW)

Hãy nói ngắn gọn triết lý chung mà nhóm của bạn sẽ áp dụng khi quản trị dự án này

Nếu trúng cử, chúng tôi sẽ làm những việc gì (WHAT)

Hãy nói ngắn gọn những mục tiêu cụ thể mà nhóm của bạn sẽ thực hiện kèm theo thời gian cho mỗi mục tiêu đó. Trong đó bắt buộc phải có mục tiêu sẽ phát triển số lượng thành viên của cộng đồng này lên bao nhiêu trong thời gian bao lâu. 

Hãy nói về những việc cụ thể mà nhóm của bạn sẽ làm nếu trúng cử. 

Chúng tôi gồm có những ai (WHO) và ở đâu (WHERE)

Vui lòng xem hình ảnh những thành viên của nhóm tại đây

YourName.UAH.Engineer.vn - Your Full Name (Hà Nội)

Chức vụ dự kiến: Trưởng ban quản trị / Hội trưởng

Giới thiệu về công việc, kinh nghiệm, thành tích của bạn hữu ích cho việc tranh cử

Name2.UAH.Engineer.vn - Your Full Name (Hà Nội)

Chức vụ dự kiến: Phó ban quản trị / Hội phó

Giới thiệu về công việc, kinh nghiệm, thành tích của bạn hữu ích cho việc tranh cử

Name3.UAH.Engineer.vn - Your Full Name (Hà Nội)

Chức vụ dự kiến: Thư ký

Giới thiệu về công việc, kinh nghiệm, thành tích của bạn hữu ích cho việc tranh cử

Name4.UAH.Engineer.vn - Your Full Name (Hà Nội)

Chức vụ dự kiến: Trưởng ban sản phẩm

Giới thiệu về công việc, kinh nghiệm, thành tích của bạn hữu ích cho việc tranh cử

Name5.UAH.Engineer.vn - Your Full Name (Hà Nội)

Chức vụ dự kiến: Chi hội trưởng Hà Nội - HaNoi.Engineer.vn

Giới thiệu về công việc, kinh nghiệm, thành tích của bạn hữu ích cho việc tranh cử